Addurl.nu

Chính sách khiếu nại

Chính sách

Chính sách

Chính sách khiếu nại

Ngày đăng : 09/11/2021 - 9:25 AM
- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
 
 
 
Bài viết khác
  Chính sách bảo hành  (03.09.2022)
  Chính sách thanh toán  (03.09.2022)

Chính sách khiếu nại

Hotline: 0903 785 520
icon zalo Zalo: 0903 785 520 SMS: 0903 785 520